werken | CV | referenties contact | links
 

 

Referenties

Vaak gemakkelijker dan woorden maakt een beeld contact met de diepere lagen van ons onderbewuste. Ze raakt aan onze emoties, brengt ons in andere sferen, of spreekt tot ons via tekens en symbolen. En hoewel Kunst er is om ons te raken, is ‘het de ander raken’ of ‘je geraakt voelen’ toch nog zeker geen kunst. Wanneer we langer kijken is er meer te beleven. Voorbij de oppervlakte zien we plots meerdere lagen en betekenissen. Langzaam ontward zich wat we zelf meenemen en door het beeld gegeven wordt. Met deze ontdekking kan de eenwording met een beeld tot stand komen. Onze horizon verbreed zich en we worden deel van een nieuwe eenheid.

In haar beelden vertolkt Ellis thema’s als intimiteit, leven en dood, intermenselijke relaties, opvoeding, onze kwetsbaarheid en kracht. Spelend met ‘oer’emoties zoekt ze naar nieuwe en vergeten antwoorden op existentiële vragen. De toeschouwer lijkt zich er niet van te kunnen weerhouden haar beelden te strelen, betasten of ervan te rillen. Met verrassende contrasten toont ze op universele wijze het snijvlak van menselijke begrenzingen en hun verlangen naar vrijheid en liefde.

Harmen Maas
Zenleraar